ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM

Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumu
BİLİMSEL PROGRAM

19 Ekim 2023, PERŞEMBE
08:30-10:00 Afetlerde Sağlık Çalışanlarında Ruh Sağlığını Güçlendirme
Oturum Başkanı: Serap Erdoğan Taycan
Sağlık Çalışanlarında İkincil Travmadan Korunma: Ruh Sağlığını Güçlendirmek İçin Bireysel Olarak Neler Yapılabilir?
Selin Tanyeri Kayahan

Afetlerde Sağlık Çalışanlarının Stresle Mücadelesinde Kuruma Düşen Sorumluluklar
Okan Taycan

Afetlerde Sağlık Çalışanlarının İyilik Halini Desteklemek için Bir Model Olarak Mentorluk Programı
Irmak Polat
10:00-10:15 Kahve Arası
10:15-11:45 Açılış Töreni ve Oturumu
Oturum Başkanları: Emre Mutlu, Hande Gazey
Açılış Konuşmaları

Panel: Deprem Döneminde Hekim Örgütü ve Sağlık Sistemi. Tabip Odaları, Geçici Sağlık Yönetimi ve Deprem

Konuşmacılar
Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Maraş Tabip Odası, TTB MK Temsilcisi, TTB ODHS Temsilcileri
11:45-14:15 Öğle Yemeği
12:00-13:00 Depremler, Ezgiler ve Ruh Sağlığı
Oturum Başkanları: Ejder Akgün Yıldırım, İrem Ertek
Ahmet Baran
14:15-14:30 Kahve Arası
14:30-16:00 Deprem Bölgesinde Kurumsal Multidsipliner Ruh Sağlığı Hizmeti Sunumu ve Deneyimler
Oturum Başkanları: Emre Cem Esen, Halis Ulaş
TARDE
SHUDER
Depsda
İstanbul Psikodrama Derneği

TPD Çevrim İçi Ruh Sağlığı Yapılanması ve Ruhsal Destek Hizmeti Deneyimi. Geleceğe Dair Çıkarımlar
Oturum Başkanları: Gökçen Yılmaz Karaman, Hakan Karaş
Deneyimler
Zor olgular
Geleceğe dair öneriler (Gönüllülere Plaket Töreni)
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-17:45 Afetlerde Ruh Sağlığı Örgütlenmesi ve Eylem Planı
Oturum Başkanları: Münevver Yıldırım, Selçuk Candansayar
Türkiye Psikiyatri Derneği Afet Kriz Yönetimi Modeli
Ejder Akgün Yıldırım, Emre Mutlu

Nasıl Bir Eylem Planı, Afetlerde Kısa, Orta ve Uzun Dönem Ruh Sağlığı Eylem Stratejisi ve Ulusal Ruh Sağlığı Örgütlenme Önerisi
Selçuk Candansayar, Halis Ulaş

TAMAP-TPD Afetlerde Acil Müdahale Eylem Planı
Hamid Boztaş, Münevver Yıldırım

17:45-18:00 Kahve Arası
18:00-19:30 Afetlerde Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi, Hazırlıklı Olmak Mümkün mü?
Oturum Başkanı: Erensu Baysak
6 Şubat Depremlerinde TPD Şube Afetlere Hazırlık Müdahale Birimleri ve Yapılanmadan Sağlık Hizmetine Deneyimler:
Oturum Başkanları: Alper Bülbül, Mustafa Sercan
Afet Süreçlerinde Kadınları Bekleyen Muhtemel Ayrımcılık Alanları
Ceylan Koç

Afet Öncesi Planlamada Cinsiyet Eşitliği Gözeten Genel İlkeler: Eşitlikçi Politikalar
Hande Gazey

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tabanlı Afet Hazırlığı: Afet Projeleri Nasıl Olmalı?
Diğdem Göverti
İstanbul Şube Etkinlikleri
İzmir Şube Etkinlikleri
Denizli Şube Etkinlikleri
Antalya Şube Etkinlikleri
Diyarbakır Şube Etkinlikleri
Konya Şube Etkinlikleri
Ankara  Şube Etkinlikleri
Mersin Temsilcilik Etkinlikleri
20 Ekim 2023, CUMA
SALON - D SALON - E
08:30-10:00 Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar ve Tedavi Algoritması Oturum Başkanları: Burhanettin Kaya, Kerem Laçiner Deneyimden Geleceğe TPD Saha Deneyimleri - 1
HATAY OTURUMU

Oturum Başkanları: Rümeysa Taşdelen, Süreyya Akyıldırım Çor
Deprem Sonrası ve İntihar
Gülin Özdamar

Yas, Kayıplar ve Depresyona Yaklaşım
Sencer Tabakcı

Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Yaklaşım
Rengin Güvenç

Çocuk ve Ergenlerde Depremle İlişkili Ruhsal Sorunlar
Özgür Öner
Saha faaliyetleri, Raportörlerin Sunumu; Sahada Görev Yapan Gönüllüler Forumu ve Deneyim Paylaşımı (Sorunlar, Krizle Baş Etme, Unutulmaz Anlar, Çıkarılan Dersler; Gönüllülere Plaket Töreni)
10:00-10:15 Kahve Arası
10:15-11:45 Afetlerde Kurumlar Arası İşbirliği Nasıl Olmalı?
Oturum Başkanları: Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Hamid Boztaş
Deneyimden Geleceğe TPD Saha Deneyimleri - 2
İSKENDERUN OTURUMU

Oturum Başkanları: Aybeniz Civan Kahve, Alperen Yıldız
Fatma Gül Ertuğrul, Esra Alataş Sağlık Bakanlığı,
Tuğba Çelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Tarık Şengül Yerel Yönetimler Temsilcileri,
AFAD
Saha faaliyetleri, Raportörlerin Sunumu; Sahada Görev Yapan Gönüllüler Forumu ve Deneyim Paylaşımı (Sorunlar, Krizle Baş Etme, Unutulmaz Anlar, Çıkarılan Dersler; Gönüllülere Plaket Töreni)
11:45-14:15 Öğle Yemeği
12:00-13:00 "6 Şubat Unutma" Belgeseli
Oturum Başkanları: İdris Üre, Gülay Solakoğlu
Bölge Asistanları ve Mentorlar Buluşması
Asistan Hekim Komitesi ve Eğitim Planlama Düzenleme Kurulu
14:15-14:30 Kahve Arası
14:30-16:00 Türkiye Psikiyatri Derneği Forumu / A Salonu
Psikiyatri Meslek Etiği İlke ve Kurallarını Güncelleme Çalışmasının Sonuçları

TPD Etik İlkeleri Güncelleme Görev Grubu:
Ayşe Ceren Kaya, Ayşegül Yay, Berna Uluğ, GoncaAşut, İbrahim Fuat Akgül, Raşit Tükel, Simavi Vahip
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-17:45 Deprem Sonrası Ruhsal Destek Projeleri
Oturum Başkanları: İrem Ertek Ekmekçi, Simavi Vahip
Deneyimden Geleceğe TPD Saha Deneyimleri - 3
ADIYAMAN OTURUMU

Oturum Başkanları: Rengin Güvenç, Hatice Satar
Dünya Sağlık Örgütü ve 6 Şubat Depremleri
Akfer Karaoğlan Kahi̇loğulları, DSÖ Temsilcisi

Direct Relief Faaliyetleri ve Ruh Sağlığı
Alexandra Kelleher, Direct Relief Temsilcisi

DİSK Hatay Psikososyal Destek ve Sosyal Yaşam Merkezi Projesi
Sinan Timoçin, DİSK/ TMMOB Temsilcisi

Turkish Philanthropy Funds ve Deprem Faaliyetleri
İrem Kılıç, Turkish Philanthropy Funds Temsilcisi

*Simultane çeviri yapılacaktır.
Saha faaliyetleri, Raportörlerin Sunumu; Sahada Görev Yapan Gönüllüler Forumu ve Deneyim Paylaşımı (Sorunlar, Krizle Baş Etme, Unutulmaz Anlar, Çıkarılan Dersler; Gönüllülere Plaket Töreni)
17:45-18:00 Kahve Arası
18:00-19:30 Konferans
Oturum Başkanları: Koray Başar, Gülin Özdamar
Deneyimden Geleceğe TPD Saha Deneyimleri - 4
MARAŞ OTURUMU

Oturum Başkanları: İrem Yıldız, Osman Demirci
Afetlerin Müdahale Ekipleri ve Hayatta Kalanlara Psikososyal ve Ruhsal Etkileri
The Psychosocial and Mental Health Impacts of Disasters: Caring for Survivors and Responders
Richard Williams

*Simultane çeviri yapılacaktır.
Saha faaliyetleri, Raportörlerin Sunumu; Sahada Görev Yapan Gönüllüler Forumu ve Deneyim Paylaşımı (Sorunlar, Krizle Baş Etme, Unutulmaz Anlar, Çıkarılan Dersler; Gönüllülere Plaket Töreni)