ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM


ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ BAŞVURUSU



Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu Son Gönderim Tarihi: 23 Ağustos 2023’dir.

Türkiye Psikiyatri Derneği 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘’Araştırma Bildirileri’’ kapsamında gönderilen çalışmalardan en iyi ilk üç çalışma juri değerlendirmesi ile belirlenecektir.

Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu Gönderimi

Araştırma Bildirileri yukarıda yer alan bağlantı ile ulaşabileceğiniz Araştırma Bildiri gönderimi sistemi üzerinden online olarak gönderilecektir.

Araştırma Bildiri Ödülü başvurunuzun değerlendirmeye alınması için;
 • İmzalı başvuru üst yazısı,
 • Bildirinin yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyanı,
 • Araştırmanın etik kurul onayını
Bildiri gönderim sistemi 8. basamaktaki dosya ekleme bölümüne tek bir pdf dosya olarak eklemeniz gerekmektedir.
İstenen belgeleri göndermeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun TPD Yönergesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yönerge için tıklayınız...

Araştırma bildirisi için başvuracak araştırmaların karşılaması gereken koşullar şunlardır:

 • Özgün araştırma bildirisi olması (olgu sunumları, gözden geçirme çalışmaları, daha önce TPD’den ödül almış çalışmalar başvuramaz)
 • Araştırmanın en azından bir bölümünün Türkiye’de gerçekleşmiş olması
 • Bildirinin ilk yazarının TPD üyesi olması
 • TPD üyesi olan yazarların tamamının 2023 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması,
 • Bildirinin yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay vermiş olması
 • Bildirinin etik kurul onayının bulunması

Ek belgeler
Başvuru dosyasında bulunması zorunlu ek belgeler şunlardır:
 • İmzalı başvuru üst yazısı
 • Bildirinin yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyan
 • Araştırmanın etik kurul onayı
Ek belgelerin 23 Ağustos 2023 tarihine dek, ödelüne aday bildiri sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu aşağıdaki başlık ve bilgilerden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır
 • Başlık
 • Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar
 • Giriş
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuçlar
 • Etik kurul onayının alındığı kurulun adı ve onay protokol numarası
 • En fazla iki tablo (Tablo yüklemeleri sadece sistem üzerinden yapılmaktadır. Başka yollarla gönderilen tablolar dikkate alınmayacaktır.)
 • Beş kaynak