ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM

Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumuna
DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

6 Şubat depremleri ile yüzyılın en büyük doğa ve insan kaynaklı felaketini yaşadık. Afet ile birlikte sağlık alanı yıkımın tüm yönlerine tanıklık etti. Hekimler, psikiyatri uzmanları, ruh sağlığı profesyonelleri, sağlık çalışanları olarak zorlu koşullarda, zor zamanlarda hizmet verildi ve deneyimler kazanıldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği kurulduğu günden beri ülkemizin deprem ve travmalar gerçeğine yakından tanık oldu. Hizmet sunumu yanında bilgi ve belge üretti. En önemlisi kurumları sürekli göreve davet etti. Bu geçmiş deneyimler ile Temmuz 2022’de büyük depremlere, afetlere hazırlık amacı ile yeni bir örgütlenme modeli olarak Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi’nin kurulmasına karar verdi. 6 Şubat Depremlerine verilen hızlı ve etkili

6 Şubat Depremlerine verilen hızlı ve etkili tepki, geçmiş deneyimimiz, örgütümüzün gurur veren dayanışma geleneği ve Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi planlamaları, sayesinde oldu. Derneğimizin asıl gücü olan üyelerinin sergilediği dayanışma ve gönüllülük ruhu ile bölgeyi yalnız bırakmadık, kurumları ve sorumluları uyardık, bilgilendirdik. Faaliyetler süresince geleceği güvenli kılma adına olabildiğince deneyimleri bir araya getirme çabası içinde olduk. Biliyoruz ki depremler ülkesi olunmasına rağmen deprem gerçeğinin uzağında yaşanılması, afetin bir felaket boyutuna gelmesinin en önemli nedeni. Yine biliyoruz ki elde edilen deneyimleri paylaşmak ve bilimsel ortamlar yaratarak geleceğe aktarmak sorumluluğumuz. Bu amaçla Ulusal Psikiyatri Kongresi içinde daha çok saha deneyimlerini ele alacağımız Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumu düzenleme kararı aldık.

Düzenleme kurulu görevini Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi’nin üstlendiği sempozyumda psikiyatri alanı yanında özellikle toplum temelli sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve uygulanmasında önemli görevler üstlenen ve sahada bir arada çalıştığımız kurumları ve sahada görev yapmış tüm gönüllülerimizin deneyimlerini bir araya getirmek istiyoruz.

Olabildiğince saha uygulama pratiğinin aktarılacağı ve tartışılacağı bu etkinlik, “ Yıkımların Ardından Dayanıklılık ve Umut ” teması ile oldukça zengin bir içerikle düzenlenen 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi içinde yer alacak.

Sizlerle başlayan ve sizlerin gücü ile yazılan bir öyküden çıkarılacak dersler ve materyaller ile geleceğe ürün bırakmak sempozyumun en önemli sonucu olacaktır.

Deneyimden temel alan güvenli bir geleceği hedefleyerek, dayanışmanın gücü ve bilimin rehberliğinde bir arada olmak dileği ile.


Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu


Türkiye Psikiyatri Derneği
Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi


DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU
Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Hamid Boztaş
İrem Yıldız
Rümeysa Taşdelen
Gülin Özdamar
Rengin Güvenç
Kerem Laçiner
Taner Yılmaz (Kongre DK Temsilcisi)
Neşe Yorguner (Bilimsel Toplantılar DK Temsilcisi)