ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM


KONUŞMACILAR

Değerli Konuşmacılarımız,

59. UPK Bilimsel programı çevrimiçi katılımcılar için iki salonda sunulan etkinlikler canlı olarak yayınlanacaktır. Ancak kongre'de tüm konuşmacıların yüz yüze katılımı beklenmektedir.

Etkinlik önerileri kabul edilen konuşmacılarımızın eğer talep ederlerse kongre kayıtları 2023 üyelik aidatlarını ödemiş olma şartı ile Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından karşılanabilecektir. Ancak ulaşım ve konaklama masraflarının konuşmacı tarafından karşılanması gerekmektedir.

Bilimsel Programda ve sizlere gönderilen kabul mektuplarında sunum süreleri ve sunum biçimi hakkında bilgileri göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz, hep beraber güzel bir kongre gerçekleştirmeyi diliyoruz.

Konuşma Özetleri Hazırlama Yönergesi

  • Konuşma başlığının altında ad, soyad ve çalışılan kurum yazılmalıdır.
    • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, serbest hekim, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi...gibi
  • Konuşma özetleri hazırlanırken en fazla üç kaynak kullanılabilir.
  • Konuşma özetleri hazırlanırken en fazla üç kaynak kullanılabilir.
  • Kelime sayısı 300-500 arasında olmalıdır.
  • Kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak verilmeli, hemen ardından parantez içinde yazılmalıdır.
  • Konuşma özetlerinde şekil, resim veya tablo kullanılmamalıdır.
Konuşma özetlerinizi hazırladıktan sonra 30 Eylül 2023 tarihine kadar 59upk@valor.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Konuşmacılar için Sunum Şablonu

Aşağıda 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi için hazırlanan sunum şablonlarını bulacaksınız. Lütfen ‘Çıkar Çatışması’ slaydını doldurmayı unutmayın.