ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM


BURSLAR

Uzmanlık Öğrencileri Kongre Kayıt Bursu: Türkiye Psikiyatri Derneği 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde olgu sunumu poster bildirisi sunacak tıpta uzmanlık öğrencilerine olanaklar elverdiği sayıda kayıt bursu verilecektir. Kayıt bursu Kongre kayıt ücretini kapsamaktadır.

Uzmanlık Öğrencileri ve Genç Uzmanlar Araştırma Bildiri Bursu: Türkiye Psikiyatri Derneği 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde araştırma bildirisi sunacak uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara (uzmanlığının ilk 5 senesinde olan uzmanlar) olanaklar elverdiği sayıda kayıt bursu ve konaklama desteği verilecektir.

Konaklama Desteği kongre otelinde double odada konaklama (uzmanlık öğrencileri için) şeklinde olacaktır.
Kabul edilen araştırma bildirilerinin sayısı, bildirilerin ilk değerlendirme esnasında aldığı puanlar ve burs talebi sayısına bağlı olarak Kongre otelinde double odada konaklama bursu kazanan uzmanlık öğrencilerinin listesi belirlenecektir.

Başvuru koşulları
 • TPD üyesi olmak ve 2023 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak.
 • 01 Ekim 2018’dan sonra uzman olmuş olmak veya uzmanlık öğrencisi olmak
 • TPD 59.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde sunacağı birinci isim olgu ya da araştırma bildirileriyle kabul edilmiş olması
 • Sponsorlu katılan uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar burstan yararlanamaz
 • Konaklama bursundan yararlanmak için bursiyerin Ankara dışında çalışıyor olması gereklidir
Başvuru

Burs başvuruları Sözel ve Poster Bildiri gönderimi sırasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri gönderim aşağıda detayları belirtilmiş olan başvuru evraklarınızı tek bir pdf dosya halinde bildiri gönderim sistemi 8. Basamaktaki ilgili alana, bildiri son gönderim tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

 • Burs başvuru dilekçesi
 • TPD 2023 üyelik aidatı ödeme dekontunu
 • Uzmanlık öğrencisi veya uzmanlığın ilk 5 yılında olduğunuza dair belgeyi

Burs için gözetilecek öncelikler

TPD 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’’ne kabul edilmiş araştırma ve olgu sunumu ile başvuran uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Araştırma Bildirisi ile başvuru
 • Olgu Sunumunun özgünlüğü
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek

Önemli Uyarı: TPD 59.Ulusal Psikiyatri Kongresi’’na TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş bildirinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.