ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM


DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

İnsanlarımızın ihtiyaçlarına dokunmaya çabalayarak geçirdiğimiz bir dönemin ardından sizleri, 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da, Sheraton Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi'ne katılmaya, bilim ve dayanışmayı birlikte büyütmeye davet ediyoruz.

Evrenin tarihi, yıkımlar kadar yeniden var olmanın öyküleri ile dolu. Ulus olarak büyük bir yıkım yaşadık. Bu yıkım ve kayıpların ardından yaşamın yeniden örülmesi ancak umudu büyüten daha güvenli bir dünyanın kurulması ile mümkün. Tam da bu noktada kongremizin ana teması "Yıkımların Ardından Dayanıklılık ve Umut" oldu. Tema, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yüzyılın en yıkıcı doğa ve insan kaynaklı deprem felaketini ve ardından yapılan çalışmaları gelecek kuşaklara aktaracak bir bilgi dağarı oluşturma ve yerkürenin, sosyal yaşamın, biyolojik sistemin, zihnin, hücreden moleküler düzeye tüm yapıların evrensel döngüsünü beraberce ele alarak tartışma hedefini taşıyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği gönüllülerinin ve bölgede görev yapan meslektaşlarımızın yoğun çabaları ile süren afet sonrası psikososyal destek ve tedavi çalışmaları hem dayanıklılık hem umuda dair çok boyutlu bir deneyimi “bugün”e taşıdı. Kuşkusuz yapabileceklerimiz “şu an” ile sınırlı değil. Bu felaketin olası sonuçları ve geçmişin tekrarlanmaması konusunda elimizden ne gelirse yapmak ortak sorumluluğumuz.

Yaşanan yıkımın ardından yas tutmayı sağlamak ve travmatik deneyimleri anlamlandırmak kadar nasıl dayanıklı kalacağımızı düşünüp gerçekleşmesi için uğraşmak da bu sorumluluğun bir parçası. 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin, bu konudaki farkındalığı artırma ve deneyimleri paylaşma konusunda en uygun ortamı sağlayacağına, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişim noktasında olan psikiyatrinin geleceği güvenli kılma adına bilimsel bilgi ve deneyimi ile umuda kapı aralayacağına inanıyoruz.

Önceki kongrelerden farklı olarak ülkemizin afetlere çok daha hazırlıklı ve dayanıklı hale gelmesinin yollarını beraberce araştırmak üzere 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi içinde tüm paydaşların katılımı ile “Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumu” da gerçekleştirilecek. Deneyim ve bilgiyi geleceğe aktarmayı ve bir deprem belleği oluşturmayı hedeflediğimiz sempozyuma ilişkin davet ve bilgi sizlere daha sonra iletilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde de Bilimsel Program Kurulu sizlerden gelen etkinlik önerileri doğrultusunda planlamalar yapacak. Değerli katkılarınız sayesinde alanında uzman konuşmacıların ilham verici sunumlarını, etkileşimli panel tartışmalarını, kursları ve poster sunumlarını izleyeceğiz. Böylece, güncel araştırmaları, farklı tedavi yöntemlerini ve psikiyatri pratiğindeki önemli gelişmeleri gözden geçirme fırsatı bulacağız.

Sözcüklere sığdıramadığımız bu büyük yıkım ve acı karşısında, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Bilim, Etik, Dayanışma ilkelerine yaraşır bir toplantı gerçekleştirmek sizlerin varlığı ile mümkün. Yaşanılan yıkım ve yıkıma karşı verilen çabanın yükü nedeniyle yapılamayan buluşmaların ardından katkı ve katılımlarınızla derinleşeceğine ve bir o kadar da kapsayıcı olacağına inandığımız 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde, bu büyük bilimsel kavuşmada bir arada olmak dileği ile.

Saygılarımızla,


Ejder Akgün YILDIRIM
Türkiye Psikiyatri Derneği
Genel Başkanı


Gamze ÖZÇÜRÜMEZ BİLGİLİ
Türkiye Psikiyatri Derneği
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı